Net Design Shop : Ready Shopping site
Member Login l Language : thai eng
Search :
สถิติผู้ชมเว็บไซต์

 

1. ชำระค่าบริการ

โอนเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชีของธนาคารที่สามารถชำระเงิน
ชื่อบัญชี  นายศิลา ธรรมวงค์
ท่าน สามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่านตลอด 24 ชั่วโมงและที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กสิกรไทย ได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้านท่าน

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีประเภท
ไทยพาณิชย์ตลาดน้อย013-243786-4ออมทรัพย์
กรุงเทพเทสโก้ โลตัส บางปู
916-0-34178-1
ออมทรัพย์
กสิกรไทยบิกซี สมุทรปราการ
598-2-39877-2
ออมทรัพย์

*** กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน
จากนั้นให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน Scan ส่งอีเมลมาที่ tsila49@gmail.com หรือ โทรแจ้าง  08 3614 9225
คุณศิลา  ธรรมวงค์  โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์


2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมหลักฐานการโอนเงิน

2.1 ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อม หลักฐานการโอนเงิน
- เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อ-นามสกุล
- หลักฐานการโอนเงิน
- ส่ง ทางอีเมล์  tsila49@gmail.com หรือทาง Line ID  silabangpoo

2.2 หลังจากการตรวจสอบแล้ว
รอการตรวจสอบจากทางเว็บ และจะแจ้งกำหนดการส่งมอบสินค้าต่อไป